Hafan > Grantiau

Pob blwyddyn, mae’r Cyngor Tref yn cyflwyno grantiau i fudiadau gwirfoddol ac elusennol sy’n cynnig gwasanaeth ar gyfer, neu er budd i, y gymuned yn Llandudno neu grŵp penodol o drigolion. Ynghyd â grantiau i fudiadau sydd eisoes yn bodoli, gall y Cyngor Tref hefyd gynnig grantiau sefydlu i fudiadau newydd.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau yn ystod yr hydref pob blwyddyn ac fe gân nhw eu cyflwyno yn ystod mis Mehefin y flwyddyn ganlynol. Gallwch dderbyn copïau o’r ffurflenni cais o Neuadd y Dref neu gallwch eu lawr lwytho o’r dudalen hon.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/2023 ar hyn o bryd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’u cwblhau ydy dydd Gwener, Hydref y 29ain 2021. Byddwn yn cydnabod pob cais y byddwn yn eu derbyn.

Sylwch fod y Cyngor Tref ond yn meddu ar hyn a hyn o gyllid ar gyfer cyflwyno grantiau ac mae’r nifer o geisiadau pob blwyddyn bob amser yn uwch na’r gyllideb sydd ar gael. Mae cyflwyno grantiau a’r cyfanswm o gyllid gaiff ei neilltuo fel y gwelai’r Cyngor Tref yn deg.