Hafan > Maerol > Dirprwy Faer

Y Dirprwy Faer a'r Faeres Y Cyng. Harry Saville gyda'r Dirprwy Faeres Miss Loren Lloyd Pepperell

Y Dirprwy Faer a'r Faeres Y Cyng. Harry Saville gyda'r Dirprwy Faeres Miss Loren Lloyd Pepperell

Ar Fai’r 24ain 2019, cafodd y Cyng. Harry Saville ei ethol fel Dirprwy Faer Llandudno ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2019-2020. Derbyniodd ei fathodyn swydd gan Faer Llandudno. Cafodd Miss Loren Lloyd-Pepperell ei phenodi fel Dirprwy Faeres.

Mae gan y Dirprwy Faer ddyddiadur prysur gan ei bod yn aml yn mynychu digwyddiadau ar ran y Maer pan mae o’n mynychu digwyddiadau yn rhywle arall.