Hafan > Y Cyngor > Cyllid

Cynghorwyr - Lwfansau a Thaliadau Aelodau


Mae gofyn bod Cyngor Tref Llandudno yn cytuno ar, cyhoeddi ac yn cynnal Rhestr Taliadau Aelodau flynyddol sy’n nodi taliadau penodol i Aelodau Etholedig yn unol â lefelau taliadau a lwfansau penodol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Mae Cynghorwyr Tref Llandudno yn ddigyflog ond fe allan nhw hawlio lwfans bach am gostau sy’n ymwneud â defnydd ffôn ayb, a derbyn ad-daliadau am gostau teithio ac ymgynnal.
 

Rhestr Taliadau Aelodau 2020-21

Rhestr Taliadau Aelodau 2019-2020

Rhestr Taliadau Aelodau 2018-2019

Rhestr Taliadau Aelodau 2017-2018 (Saesneg yn unig)