Hafan > Y Cyngor > Cynghorwyr

Cyngor Tref Llandudno ydy haen agosaf llywodraeth leol at bobl y dref. Mae’r ugain aelod wedi eu hethol gan y cyhoedd am gyfnod o bum mlynedd. Mae’r rhai presennol yn eu swyddi ers mis Mai 2017.

Mae Cynghorydd Tref yn cydweithio gyda chynghorwyr eraill er lles y gymuned. Fe ddaw o/hi â materion lleol gerbron y Cyngor a helpu gwneud penderfyniadau ar ran y gymuned.

Mae Cynghorwyr y Dref yn gweithio’n wirfoddol. Fodd bynnag, yn ôl y gyfraith mae gan y Maer hawl i gael lwfans er mwyn talu costau sy’n deillio o ddal y swydd, e.e. teithio i ddigwyddiadau cyhoeddus, seremonïau agor a hyrwyddo’r dref yn gyffredinol.

Mae dyletswydd ar y cynghorwyr i ymddwyn yn gywir ac yn unol â’r Côd Ymddygiad a ddefnyddir, mynychu cyfarfodydd y Cyngor, datgan budd fel bo’r angen a chynrychioli’r etholaeth.

Os oes gennych chi unrhyw fater i’w godi gyda Chynghorydd Tref ynglŷn ag unrhyw beth yn ardal Llandudno, cysylltwch ag un o’r cynghorwyr isod neu’r swyddfa: 01492 879130.

 

AELODAU'R CYNGOR 2021/22

Mayor – Cllr Harry Saville
Deputy Mayor – Cllr Carol Marubbi

WARD CRAIG Y DON


Anthony Bertola

Plaid Geidwadol Cymru
58 Trinity Crescent,
West Shore,
Llandudno,
LL30 2PQ
07891 658830

Frank Bradfield

Plaid Geidwadol Cymru
146 Queen’s Road,
Llandudno,
LL30 1UE

07710 774 523​​​​​​​
203315

Francis Davies

Plaid Geidwadol Cymru
Emscote,
Fferm Bach Road,
Llandudno,
LL30 1UA

07407 484 840
879303

Michael A Pearce

Annibynnol
‘Avonlea’,
103 Queen’s Road,
Craig-y-Don,
Llandudno,
LL30 1TY

879471

WARD GOGARTH


 

Louise G Emery

Plaid Geidwadol Cymru   
Summer Place,
Marine Drive,
Llandudno,
LL30 2QZ

07768 793 874

Margaret Lyon

Annibynnol
83 Dinerth Road,
Rhos-on-Sea,
Colwyn Bay,
LL28 4YH    

07774 221 957
545681

Greg J T Robbins

Plaid Geidwadol Cymru
39 Bodnant Road,
Llandudno,
LL30 1LT

07767 302 472

Harry T M Saville

Plaid Geidwadol Cymru
22 Denness Place,
Llandudno,
LL30 2UX

07734 652 166

WARD MOSTYN


 

David J Hawkins

Llafur Cymru
23 Alexandra Road,
Llandudno,
LL30 2DQ

07972 040 078
871970

Michael P Hold

Ni roddwyd enw plaid
JP, 21 Mowbray Road,
West Shore,
Llandudno,
LL30 2DJ

07711 865 042
879748

Janet Jones

Annibynnol
73 St Andrews Avenue,
Llandudno,
LL30 2TJ

07752 534 627

Thea Brain

Flat 8,
9-11 Arvon Avenue,
Llandudno,
LL30 2DY

07745 273 796

WARD PENRHYN


 

Carol Beard

Annibynnol
25 Plas Penrhyn,
Penrhyn Bay,
Llandudno,
LL30 3EU

07864 993 000

Simon R Hillman

Plaid Geidwadol Cymru
Bull Cottages,
High Street,
Conwy,
LL32 8DE           

07961 340 163    

Mark J Pavey

Plaid Geidwadol Cymru
Cysgod Y Coed,
Pendre Road,
Llandudno,
LL30 3DG     
      
07976 116 784    

Myra Wigzell

Annibynnol
37 Plas Tudno,
Penrhyn Bay,
Llandudno,
LL30 3ER     

549292     
07743 774 896

WARD TUDNO


Brian B Bertola

Plaid Geidwadol Cymru
Longleat House,
Longleat Avenue,
Craigside,
Llandudno,
LL30 3AE     

540846

Philip C Evans JP,

Annibynnol
Lygan Y Wern,
9 Gwydyr Road,
Llandudno,
LL30 1HQ     

877696    

Carol Marubbi

Annibynnol
9 Ffordd Dewi,
Llandudno,
LL30 1EL     

879681     
07960 294 405    

Angie O’Grady

Llafur Cymru
35 Hospital Road,
Llandudno.
LL30 1HU     

876044     
07341 957 843    

Datganiadau o Ddiddordeb


Datganiadau o Ddiddordeb 2021/2022